Oddział w Gliwicach:

tel. 32 231 13 47

ul. Zygmunta Starego 49
44-100 Gliwice

Oddział w Zabrzu:

tel. 32 271 79 63

ul. Wolności 209
41-800 Zabrze

Organizacja pogrzebu

Jeżeli zgon nastąpił w domu:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Firmy Pogrzebowej JASEK pod całodobowy telefon 32 231 13 47, gdzie po przyjęciu zlecenia nasi pracownicy przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przewiezienie osoby zmarłej następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu.

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym:

W przypadku zgonu osoby w miejscu publicznym w pierwszej kolejności należy wezwać  lekarza pogotowia ratunkowego, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Następnie należy zadzwonić do Firmy Pogrzebowej JASEK pod całodobowy telefon 32 231 13 47, gdzie po przyjęciu zlecenia nasi pracownicy przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przewiezienie osoby zmarłej nastąpi do własnej chłodni Firmy Pogrzebowej JASEK.

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku:

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy udać się do Firmy Pogrzebowej Jasek. Wszelkie dalsze formalności oraz zadania związane z organizacją pochówku przejmuje na siebie nasza Firma.