Oddział w Gliwicach:

tel. 32 231 13 47

ul. Zygmunta Starego 49
44-100 Gliwice

Oddział w Zabrzu:

tel. 32 271 79 63

ul. Wolności 209
41-800 Zabrze

Informacje pogrzebowe

Organizacja pogrzebu

Co zrobić gdy odchodzi ktoś z bliskich. Jak uporać się z formalnościami?
Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest traumatycznym przeżyciem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu. Jak zachować się jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił wskutek wypadku bądź w miejscu publicznym?

Zasiłek pogrzebowy

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu bliskiej osoby?
Skarb Państwa zapewnia środki na organizację pogrzebu w formie zasiłku pogrzebowego. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona po zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa to przysługuje Państwu zasiłek w pełnej kwocie. Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba spokrewniona z osobą zmarłą w dalszej linii, to przysługuje jej zwrot kosztów pogrzebu jakie poniosła.

Kremacja zmarłych

Zakład Usług Pogrzebowych JASEK wykonuje również kremację zwłok.
Pierwsze, współczesne, europejskie krematorium zostało uruchomione w 1873 roku w Mediolanie a kościół katolicki w 1963 roku dopuścił możliwość kremacji i wydał oświadczenie o zgodności tej formy pochówku z wiarą rzymsko-katolicką. Od tego czasu kremacja zaczęła przeżywać swój prawdziwy renesans. Zakład pogrzebowy JASEK od wielu lat zajmuje się organizacją kremacji.