Oddział w Gliwicach:

tel. 32 231 13 47

ul. Zygmunta Starego 49
44-100 Gliwice

Oddział w Zabrzu:

tel. 32 271 79 63

ul. Wolności 209
41-800 Zabrze

Zasiłek pogrzebowy

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku w pełni wystarcza, by zorganizować standardową i kompleksową uroczystość pogrzebową, a rozliczenie następuje bezpośrednio u nas w Firmie.

Dokumenty potrzebne do rejestracji aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • paszport osoby zmarłej o ile taki posiada

Dokumenty potrzebne do pobrania zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

  • akt zgonu
  • legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS) lub zaświadczenie zakładu pracy
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz członka rodziny, na którego będą wystawiane faktury